Product Center

Contact Us

Address: Building B6, No. 26 Xiaolong Jianlong Street, Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province (Shichao Company)
Postal Code: 511447  
Tel:
13602443186 Cheng Qinghua
Customer service hotline:(+86)
020-84866661020-84866662
Fax:(+86) 020 84868146
E-mail:
chenmy99@hotmail.com